Quần áo may sẵn

Quần áo may sẵn là những quần áo được may theo những kích cỡ nhất định rồi bán trên thị trường. Chúng được vẽ mẫu và cắt may công nghiệp theo một số kích thước tiêu chuẩn định sẵn. Ngược lại với quần áo may sẵn là quần áo đặt may. Hiện nay, thị trường quần áo trên thế […]

Continue Reading