Quần áo may sẵn

Hàng May Sẵn Ngành Nghề Kinh Doanh

Quần áo may sẵn là những quần áo được may theo những kích cỡ nhất định rồi bán trên thị trường. Chúng được vẽ mẫu và cắt may công nghiệp theo một số kích thước tiêu chuẩn định sẵn. Ngược lại với quần áo may sẵn là quần áo đặt may.

Hiện nay, thị trường quần áo trên thế giới chủ yếu là quần áo may sẵn, đặc biệt ở Tây Âu hoặc Mỹ, nơi quần áo đặt may thường là đồ xa xỉ. Tại Việt Nam, bên cạnh quần áo may sẵn, quần áo đặt may vẫn rất phổ biến bởi giá nhân công rẻ, có nhiều cửa hàng may đo bình dân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *